Nieuws >  Zomerproject 2015 (collecte)
   

Zomerproject 2015 (2de collecte)


Bijbels in Gewone Taal voor aangepaste catechese voor mensen met een verstandelijke beperking op vrijdagavond in d'Ontmoeting in Almkerk.

Het catechese seizoen start op de eerste vrijdag van oktober tot de week voor Pasen. In het nieuwe seizoen, in oktober 2015, viert de catechese het 30 jarig bestaan.  Hierdoor is de start niet op vrijdagavond maar op zaterdagmiddag 3 Oktober.

De aangepaste catechese voor mensen met een verstandelijke beperking wordt bezocht door 45 deelnemers die verdeeld zijn over drie groepen, te weten een Bijbelstudiekring, geleid door Klaas Hogenhorst en twee Catechesegroepen,  waarvan de ene geleid wordt door Adrie Hogenhorst, en de andere door Anet Koekkoek en Saskia van der Stelt. Iedere groep kent zijn eigen karakter. In de ene groep ligt het accent meer op geloofsbeleving door o.a. met elkaar christelijke liederen te zingen en Bijbelse verhalen op eenvoudige wijze te vertellen, in een andere groep daarentegen kan het accent veel meer liggen op het bespreken van Bijbelse onderwerpen en juist een zekere verdieping bereiken in je geloofsbeleving. Maar allemaal wel rekening houdend met de specifieke mogelijkheden van de deelnemers. De leeftijden van de catechisanten varieert van 16 tot 70. De jongere mensen proberen we wel bij elkaar in dezelfde groep te houden zodat dit voor hen ook herkenning geeft.

In iedere groep zitten tussen de 15 á 20 catechisanten, en omdat de chauffeurs ook vaak het catechese uur bij blijven wonen zijn de groepen behoorlijk vol. Daarnaast kan het voorkomen dat er ook deelnemers in een rolstoel komen die vanzelfsprekend ook meer ruimte nodig hebben. Soms is het passen en meten in de kleine vergaderruimtes, maar het gaat altijd.

Omdat de deelnemers vanuit de hele regio komen rijden er veel auto's en taxibusjes om de catechisanten te brengen en is het iedere vrijdagavond is het bij het komen om 19.00 uur en het vertrek rond 20.00 uur een drukte van  jewelste bij d'Ontmoeting van de Gereformeerde kerk van Almkerk.

Het vervoer van de catechisanten wordt over het algemeen verzorgd door de plaatselijke diaconieën van de kerk uit de woonplaats van de deelnemers. Om een indruk te geven waar onze catechisanten vandaan komen: Sleeuwijk, Werkendam, Woudrichem, Almkerk, Giessen, Genderen, Wijk en Aalburg, Andel, Brakel. Maar verschillende deelnemers wonen in een woonvoorziening en kunnen dus hun wortels in een ander dorp van het Land van Heusden en Altena hebben. 

Veel van onze mensen bezoeken ook de aangepaste kerkdiensten. Voor de voorbereiding op deze diensten wordt regelmatig een deelnemer van de catechisatie gevraagd om een stukje uit de Bijbel te lezen tijdens die dienst. Dit wordt dan vaak voorbereid op de catechisatie avond zelf. Er zijn niet veel deelnemers die goed voor  kunnen lezen, maar er zijn wel meer deelnemers die mee kunnen lezen. Een grote letter, of een Bijbel in Gewone Taal maakt het voor hen wel begrijpelijker.

In de geloofsbelevinggroep kun je ook zien dat sommige deelnemers  een Christelijke kleurplaat die verband houdt met de Bijbelvertelling aan het kleuren zijn. Voor hen is dit een vast ritueel van de avond. Daarnaast kan de inzet van en muziekinstrument de deelnemers het gevoel geven toch mee te doen bij het zingen van een lied als zij zelf niet in staat zijn om te zingen. Zo heeft iedereen zijn eigen beleving in de catechese avonden. Maar eerlijk is eerlijk.... Soms kan de koffie voor een catechisant het  hoogtepunt van de catechese avond zijn! Ook dat mag.

Wat ook als een vast ritueel beschouwd wordt in alle groepen is dat er vooraf aan het startgebed aan iedere deelnemer afzonderlijk gevraagd wordt of er iets is waarvoor hij of zij graag wil dat er voor gebeden wordt. Het is ontroerend om te horen hoe onze mensen zich betrokken voelen bij een dierbare naaste. Het gebed neemt voor hen een belangrijke plaats in tijdens de catechese avond.

In iedere groep kun je uit de eigen kring een muzikale omlijsting horen. Twee deelnemers zijn zeer begaafd in het bespelen van het keyboard of  het orgel. Zij krijgen ook altijd een rol in het begeleiden van de liederen die gezongen worden bij de speciale vieringen zoals Kerst en Pasen. Ook voor deze vieringen wordt gezocht naar de bijdrage die de catechisanten hier zelf  aan   kunnen geven. Soms is dat mee doen in een rollenspel, of het aansteken van de kaarsen, het voorlezen van een gedicht of een Bijbelgedeelte maar ook het zingen van een solo lied of het solo bespelen van een muziekinstrument kan hierin een plaats krijgen.

Tijdens de speciale vieringen van Kerst en Pasen zijn ouders en belangstellenden van harte welkom.

De tweede collecte in de periode van 5 juli t/m 30 augustus 2015 zal bestemd zijn voor 15 Bijbels in Gewone Taal en 5 Bijbels in Gewone Taal met grote letters voor deze catechesegroepen. Van harte bij u aanbevolen!

Almkerk, April 2015
Antoinette Kant, Secr. Diaconie Geref. Kerk Almkerk
Jelda Rodermond, Secretariaat Aangepaste catechese en commissie van eredienst