Nieuws >  Privacywetgeving
   

Privacywetgeving

 

In Kerk wijzer van mei jl. hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe privacy-wetgeving die sinds eind mei in werking is getreden. Zoals we toen hebben aangegeven heeft deze nieuwe wetgeving ook grote gevolgen voor onze kerk. We mogen niet zondermeer allerlei persoonlijke informatie van gemeenteleden openbaar maken zonder schriftelijke toestemming.

We zijn, als kerkenraad, momenteel aan het bekijken op welke wijze we invulling aan de nieuwe regels gaan geven. We hopen daar in september meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Vooruitlopend daarop hebben we besloten dat we vanaf heden de kerkbrief en Kerk wijzer niet meer openbaar zullen maken via de website.