Nieuws >  Kerkbalans 2018
   

Kerkbalans 2018

 

Logo

 


Wat is Kerkbalans

We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Zo houden we de kerk in balans.

Voor de actie Kerkbalans 2018 is het thema Gééf voor je kerk.
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker "ieder voor zich" lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

 

De Boodschap

Jeugd

 

Kerkbalans 2018

In de 2e helft van januari wordt in onze kerk weer de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.
De z.g. Kerkbalanslopers komen in de loop van de week bij u langs om de informatie en toezeggingsbrief te bezorgen en enkele dagen later weer op te halen.
Het is niet zeker dat dezelfde loper bij u aan de deur komt als vorig jaar, want er zijn meer lopers en daardoor zijn de wijken ietsje anders ingedeeld.
Maar, het zijn allemaal vrijwilligers van uw gemeente die zich inzetten om deze actie weer tot een succes te maken.
Eerder al werd het belang van uw toezegging onderstreept, maar ik wil dat graag herhalen:
De jaarlijkse actie Kerkbalans is uitsluitend voor de eigen gemeente en de bijbehorende toezeggingen hebben tot doel voor de kerkenraad om te kunnen beoordelen of alles, wat in de begroting staat, kan worden uitgevoerd. Niet meer, niet minder.
Het resultaat is dus een handvat voor de kerkenraad over het te voeren beleid.
Doet u mee??
Alvast hartelijk dank.

 

Het gebouw

Video het gebouw

Eigenlijk hoeft hier niets gezegd te worden. Wij hebben als gemeente net een hele grote en succesvolle verbouwing achter de rug, dus iedereen kent het belang van een goed gebouw.....

 

Uw gift en de fiscus

De Nederlandse overheid stimuleert ondersteuning van goede doelen. Om die reden is er een aftrekmogelijkheid van giften aan doelen die een z.g. ANBI status hebben. Onze kerk heeft die status en dus zijn giften aan de kerk aftrekbaar van uw inkomen. 

Een van de mogelijkheden uw giftaftrek te optimaliseren is de periodieke gift. Sommige gemeenteleden hebben de weg daarheen gevonden. U nog niet? Hier en hier vindt u meer informatie. Neem gerust contact op als u meer wilt weten of gebruik van de mogelijkheden wilt maken.

 

Het toezeggingsformulier

Heeft de Kerkbalansloper u niet thuis getroffen?

Of u om geen gelegenheid gehad het toezeggingsformulier voor Kerkbalans 2018 in te leveren?

Een ingevuld voorbeeld vindt u hieronder, maar het formulier zelf vindt U hier .

Wij zouden het op prijs stellen als u dat download, print en volledig ingevuld stuurt naar het aangegeven adres.

U doet toch mee??

 

Om het formulier te openen heeft u een (gratis) PDF reader nodig. Die kunt u hier downloaden

Voorbeeld bijdragenformulier

 

De overeenkomst periodieke gift KB
Gereformeerde kerk Almkerk

Eén van de mogelijkheden uw gift aan de kerk te optimliseren is de periodieke gift. Onder voorwaarden is uw gift volledig aftrekbaar. Leest u in de toelichting van de mogelijkheden op pag.4 van het formulier.

Algemene informatie over de periodieke gift vindt u in deze folder.