Kerkenraad >  Kleine Kerkenraad
   

De kleine kerkenraad, ook wel moderamen genoemd, kan worden beschouwd als het dagelijks bestuur van de kerk. Dit orgaan regelt de dagelijkse gang van zaken, bereid de agenda en de te bespreken onderwerpen voor de grote kerkenraad voor en geeft, gevraagd of ongevraagd, adviezen aan de grote kerkenraad. Dit met het doel de vergaderingen efficient en overzichtelijk te houden.

In de zogenaamde kleine kerkenraad zijn naast de predikanten, de preses en de scriba ook alle AG-en vertegenwoordigd. De kleine kerkenraad is belast met de behandeling en coördinatie van algemene zaken en de voorbereiding van de grote kerkenraadsvergaderingen.

De kleine kerkenraad bestaat uit:

Predikant:
   Ds. B. Ridder, Voorstraat 14  (tel. 401265)

Preses: 
   (2019)  Dhr. C.A. Noorloos, Vlinderslag 60, (tel. 401413)

Scriba:
   (2021)  Dhr. J.C. Kant, Prov. weg Noord 7 (tel. 06-80060585)

Voorzitter Ambstgroep Pastoraat: 
   (2018)  Dhr. R. Pierik, Dirk van Clevestr 19 (tel. 409024)

Voorzitter Ambstgroep Missie en Diaconaat:
:
   (2017)  Dhr. J. van Breugel, Weth. Kentiestr 14, W'chem (tel. 309166) 

Voorzitter Ambstgroep Beheer en Financien:
   (2019)  Dhr. A. Raams, Dirk van Clevestr 17 (tel. 403088)

Voorzitter Ambstgroep Kerk en Jeugd:
   (2021)  Voorzitter:  Dhr. P.P. Schermers, Wisselslag 3 (tel. 0614358615)

Voorzitter Ambstgroep Eredienst: 
   (2018)  Mevr. T.A. de Peuter-Davidse, Muilkerk 28b, D. (tel. 0416785586)

Tussen de ( ) wordt het jaar van de afloop van hun termijn aangegeven.