Kerkenraad >  Grote Kerkenraad
   

De leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad, de zogenaamde grote kerkenraad.
De grote kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de pastorale zorg in de gemeente, het diaconaat in de gemeente, de samenleving en de wereld, evenals het besturen van de kerk, de organisatie en de inhoud van de erediensten en het te voeren beleid.

De grote kerkenraad, bestaat uit de predikant(en), alle ouderlingen en alle diakenen. Vanuit de grote kerkenraad worden ambtsdragers afgevaardigd naar diverse commissies en werkgroepen. De grote kerkenraad vergadert eenmaal per twee maanden, startende in september, na het aantreden van nieuwe ambtsdragers.

De leden van de grote kerkenraad zijn:

predikanten:
   Ds. B. Ridder, Voorstraat 14  (tel. 401265)

preses: 
   (2019)  Dhr. C.A. Noorloos, Vlinderslag 60, (tel. 401413)

scriba:
   (2021)  Dhr. J.C. Kant, Prov. weg Noord 7 (tel. 06-80060585)

wijkouderlingen: 
   (2018)  Voorzitter:  Dhr. R. Pierik, Dirk van Clevestr 19 (tel. 409024)
   (2018)  Wijk A:  Dhr. M.J. Overduin, Drossaard 3, Woudrichem (tel. 303316)
   (2017)  Wijk B:  Mevr. W. Groeneveld- de Jong, Het Leen 2 (tel. 443713)
   (2021)  Wijk B:  Mevr. T.M. van der Steen-de Peuter, Anjerlaan 7 (tel. 403493)
   (2021)  Wijk C:  Dhr. B. Verschoor, Hoekje 7 (tel. 403544)
   (2019)  Wijk D:  Mevr. M.C. de Peuter-Arendse, Burg. H. Blokstr 7 (tel. 402223)
   (2019)  Wijk E:  Mevr. M.H.S. Bossers-Rook, vd Duyn v Maasdamstr 11 (tel. 310212)
   (2019)  Wijk G:  Mevr. W.J. Schouten-van Tilborg, Galerij 10 (tel. 402776)     

kerkrentmeesters (ouderling):
   (2019)  Voorzitter:  Dhr. A. Raams, Dirk van Clevestr 17 (tel. 403088)
   (2021)  Dhr. G. Kuipers, Achterstraat 2 (tel. 402924)

jeugdouderling:
   (2021)  Voorzitter:  Dhr. P.P. Schermers, Wisselslag 3 (tel. 0614358615)

ouderling eredienst:
   (2018)  Voorzitter:  Mevr. T.A. de Peuter-Davidse, Muilkerk 28b, D. (tel. 0612354778)

wijkdiakenen: 
   (2017)  Wijk G / Voorzitter:  Dhr. J. van Breugel, Weth. Kentiestr 14, W'chem (tel. 309166)
   (2021)  Wijk A:  Mevr. A. Kant-Visser, Kerkstraat 27a (405040)
   (2019)  Wijk B / Penningm:  Mevr H.T. Plomp-Kant, Brugdam 25 (tel. 403909)
   (2019)  Wijk C / Secretaris:  Mevr. J.W. Jongkind-v Herwijnen, Vlinderslag 23 (304654)
   (2018)  Wijk D:  Mevr. E.M. Nederveen, Sjersestraat 21 (tel. 403818)
   (2020)  Wijk E:  Dhr. H. Groeneveld, Hoekje 9 (tel. 402102)
   (2018)  Wijk F:  Dhr. W. Heikoop, van Limburgstirumstr. 2, (tel. 403869)
   (2021)  Wijk G:  Dhr. A.J.H.M. van Baast, Molenstraat 1 (402894)

Tussen de ( ) wordt het jaar van de afloop van hun termijn aangegeven.