Kerkenraad >  Gemeente Vergadering
   

De Gemeentevergadering is het forum om de gemeente te raadplegen over bepaalde zaken en/of de gemeente te informeren.

Zo is er elk jaar minstens één gemeentevergadering, waarin alle rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting voor het lopende jaar de revue passeren.

Meestal is er ook een speciaal item geagendeerd. Dit betreft dan vaak zaken, waarvoor de Synode allang toestemming heeft gegeven, maar die in de plaatselijke kerk (nog) geen ingang hebben gevonden en waarvoor mogelijk wel belangstelling is of waarover de kerkenraad graag de mening van de gemeente wil horen.