Kerkenraad >  Classis
   

De Gereformeerde Kerk van Almkerk heeft altijd deel uitgemaakt van de Classis Almkerk. Door de fusie van verschillende kerken in PKN is de Classis Almkerk van de gereformeerde kerken en de Classis Heusden van de Ned. Hervormde kerk gefuseerd. Daartoe was een herindeling nodig, omdat het werkgebied van beide Classees elkaar niet volledig dekten.
De classicale vergadering Heusden-Almkerk van de PKN wordt gevormd door de afgevaardigde ambtsdragers van de navolgende (wijk)gemeenten (met vermelding van de werkgemeenschap):

Hervormde gemeente Aalburg (Heusden)
Hervormde gemeente Almkerk (Almkerk)
Gereformeerde kerk Almkerk (Almkerk)
Hervormde gemeente Andel (Almkerk)
Gereformeerde kerk Andel (Almkerk)
Hervormde gemeente Baardwijk (Waalwijk)
Hervormde gemeente Babyloniënbroek (Heusden)
Hervormde gemeente Besoyen (Waalwijk)
Hervormde gemeente Doeveren (Waalwijk)
Hervormde gemeente Drongelen (Heusden)
Gereformeerde kerk Dussen (Heusden)
Hervormde gemeente Dussen-Hank (Heusden)
Hervormde gemeente Eethen (Heusden)
Hervormde gemeente Genderen (Heusden)
Gereformeerde kerk Genderen (Heusden)
Hervormde gemeente Giessen (Almkerk)
Gereformeerde kerk Giessen-Rijswijk (Almkerk)
Hervormde gemeente 's-Gravenmoer (Waalwijk)
Gereformeerde kerk 's-Gravenmoer (Waalwijk) *
Hervormde gemeente 's-Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle (Waalwijk)
Hervormde gemeente Heesbeen (Heusden)**
Hervormde gemeente Heusden (Heusden)
Gereformeerde kerk Heusden (Heusden) *
Evangelisch-Lutherse gemeente Heusden (Heusden) *
Hervormde gemeente Loon op Zand (Waalwijk) ***
Gereformeerde kerk Meeuwen (Heusden)
Hervormde gemeente Meeuwen en Hagoort (Heusden)
Hervormde gemeente Nieuwendijk (Woudrichem)
Gereformeerde kerk Nieuwendijk (Woudrichem)
Hervormde gemeente Rijswijk (Almkerk)
Hervormde gemeente Sleeuwijk (Woudrichem)
Hervormde gemeente Ichthus te Sleeuwijk (Woudrichem)
Gereformeerde kerk Sleeuwijk -Woudrichem (Woudrichem)
Gereformeerde kerk Sprang-Capelle e.o. (Waalwijk) *
Hervormde gemeente Sprang (Waalwijk)
Hervormde gemeente Uitwijk en Waardhuizen c.a. (Almkerk)
Hervormde gemeente Veen (Heusden)
Hervormde gemeente Waalwijk-Centrum (Waalwijk)
Gereformeerde kerk Waalwijk (Waalwijk) *
Gereformeerde kerk Waardhuizen (Almkerk)
Hervormde gemeente Waspik (Waalwijk)
Gereformeerde kerk Werkendam (Woudrichem)
Hervormde wijkgemeente Werkendam-1 (Woudrichem)
Hervormde wijkgemeente Werkendam-2 (Woudrichem)
Hervormde gemeente Wijk (Heusden)
Hervormde gemeente Woudrichem (Woudrichem)

*       Deze kerken behoren thans (27 mei 2009) nog tot de classis 's-Hertogenbosch
**     De voorziening moet nog worden geëffectueerd.
***   Verdeling leden over Sprang en daarna fusie met 's-Grevelduin-Capelle
         wel besloten, nog niet uitgevoerd.

De classis beschikt over een website. Het adres daarvan is: classis-heusden-almkerk.protestantsekerk.net  (let op zonder www)

Vanuit onze grote kerkenraad zijn de volgende ambtsdragers afgevaardigd naar de Classis: 

Primi:

Ds. B. Ridder, Voorstraat 14
met een van onze kerkrentmeesters

401265