Kerkenraad >  Beleidsplan & Protocollen
   


Alle kerken die bij de PKN zijn aangesloten hebben de verplichting een Beleidsplan te maken en in te dienen. 

Naast de ordinanties van PKN heeft de kerk een Plaatselijk Regeling. Daarin komt het eigen karakter van de gemeente tot uitdrukking.

Door op een van de volgende links te klikken kunt u een kopie inzien van diverse zaken die door de kerkenraad zijn vastgesteld:


  - Beleidsplan 2016-2020  

  - Plaatselijke Regeling  zoals vastgesteld door de kerkenraad in mei 2014. 

 
In het bovengenoemde preekrooster en collecterooster kunnen (kleine) praktische veranderingen zijn aangebracht. De up-to-date info staat op de kerkbrief.


Door de kerkenraad zijn voor verschillende onderwerpen afspraken en protocollen opgesteld. U kunt deze openen via onderstaande links:

  - Orde van Dienst voor de Ochtenddienst
  - Orde van Dienst voor de (gezamenlijke) Avonddienst
  - Orde van Dienst voor de gezamenlijke Avonddienst in de Hervormde Gemeente

  - Protocol (sexueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties (PKN)
  - Protocol (sexueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties (toelichting)