Kerkdiensten >  Rondom de Diensten
   

Kinderoppas
Elke zondagmorgen en op feestdagen, behalve nieuwjaarsdag en Hemelvaartsdag, is er baby- en kleuteroppas voor kinderen tot 4 jaar in d' Ontmoeting.
Voor nadere inlichtingen:
  - Liselotte vd Water (510396)


2010-05 Kinderoppas
2010-05 Kindernevendienst

Kindernevendienst
De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor de kinderen van de basisschool van de groepen 1 t/m 8. Een en ander wordt nader aangegeven op de kerkbrief.
Voor nadere inlichtingen:
 - Patrica Verschoor-Struik (tel. 401393)

Jeugdkerk
Op de 2e zondag van de maand (behalve in de zomermaanden) is er voor de jongeren uit het voortgezet onderwijs tijdens de morgendienst jeugdkerk in d' Ontmoeting.
Voor nadere inlichtingen:
  - Johan Koekkoek  (tel. 402231)


2010-05 Jeugdkerk
Collectezak

Inzameling van de gaven / collectebonnen
Tijdens elke dienst worden er 2 collecten gehouden. U kunt hiervoor gebruik maken van collectebonnen.
Deze kunnen elke eerste maandag van de maand tussen 18.30 en 19.30 uur worden gekocht in d'Ontmoeting.

Liturgische schikking
Elke zondag is er een liturgische schikking. Dit is een uitbeelding van het thema van die zondag.
Op het tabblad hieronder staan diverse voorbeelden. De schikking wordt samengesteld door de creatieve inzet van vrijwilligers uit de gemeente.
Inlichtingen:
- Mevr. H. Buizer (tel. 401464)
- Mevr. A. Pierik-Ketel (tel. 409024) 


2008 liturgisch bloemschikken 2
 2010 Bloemen in de kerk

Bloemen in de kerk
De bloemen, die elke zondag in de kerk staan, worden verzorgd door:
- Mevr. H. Buizer (tel. 401464)
- Mevr. M. Groeneveld-Koekkoek (tel. 402802)
- Mevr. W. Groeneveld-de Jong (tel. 443713)
- Mevr. W.J. Ketel
- Mevr. A. Pierik-Ketel (tel. 409024) 

De Bloemengroet
Na de avonddienst worden de bloemen bezorgd bij een gemeentelid. In overleg met de kerkenraad wordt de ontvang(st)er van deze groet bepaald

Koffiedrinken
Op de 1e zondag van de maand en bij een aantal bijzondere diensten is er na de morgendienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in d' Ontmoeting. Dit wordt aangegeven op de kerkbrief.

Autodienst
Voor mensen die slecht ter been zijn en geen eigen vervoer of mogelijkheden hebben zich te laten vervoeren is er de autodienst. Vrijwilligers rijden deze mensen van deur tot deur. Voor de betreffende vrijwilligers worden parkeerplaatsen beschikbaar gehouden rondom de kerk. U kunt hiervoor contact opnemen met:
- Dhr. G. Kuipers (tel. 402924)

Kerkradio
Voor allen die niet naar de kerkdiensten kunnen en deze toch willen meemaken. In voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot de wijkdiaken. Wanneer iemand door ziekte of ouderdom de kerkdiensten niet meer kan bijwonen, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de kerkradio. De contactpersoon hiervoor is:
- Dhr. B.C. Schermers (tel. 402217)

Bandrecorderdienst
Voor allen die niet naar de kerkdiensten kunnen en deze toch willen mee maken. In voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot de wijkdiaken.

Antependia
Antependia bestaat uit kanselkleden en een kleed over de avondmaalstafel.
De liturgische kleuren kunnen de gemeente helpen zich reeds bij het betreden van de kerk te realiseren welk karakter de bewuste zondag heeft in het kerkelijk jaar.
Daarmee leveren zij een goede bijdrage tot de voorbereiding van de gemeente op de dienst.
Op de kanselkleden zijn christelijke symbolen aangebracht als appliqué.


2010-05 Kanselkleed 1 

   - PAARS is de kleur van de voorbereiding op het Kerstfeest of het Paasfeest.
      Het zegt iets over inzet, concentratie, boete.
      Advent is paars, ook de weken voor Pasen zijn paars.
   - WIT is de kleur van het Feest en feesttijd daarna.
   - GROEN is de kleur van de hoop en deze kleur zien we in de weken na Pinksteren.
   - ROOD is de kleur van de vurige Geest van het Pinkstervuur
 en
   - Het Lam is het symbool van de lijdende Christus.
   - De vis met de broden is het symbool van de wonderbare broodvermenigvuldiging.
   - De duif als symbool van de Heilige Geest, de Vertrooster naar de belofte
     van Christus.
   - De brandende lamp is het symbool van waakzaamheid en gebed.