Kerkdiensten >  Preken
   

Op deze pagina kunt u een aantal preken van onze predikanten nog eens nalezen.

  - Ds. B. Ridder:

     - Genesis 14:17-21, Psalm 110 en Matteus 22:41-46 (2014-03-30)
        thema: Messias en Melchisedek

     - Psalm 56 & Openbaring 21 1-5 (2010-01-31)       
        thema: De tranenverzamelaar

     - Marcus 16 1-8 (2010-04-04  Pasen)                 
        thema: .. toen de zon opging ..

     - Matteüs 28 16-20 & Filippenzen 1 1-11 (2010-04-18) 
        thema: In de steigers


- Ds. S. van Meggelen:

     - 1 Petrus 2 en Joh 21                                       
        thema: Vrij en Verantwoordelijk

     - Genesis 16                                                                   
        thema: Gezien worden

     - Hnd 2 - Rom 12 - Zondag 7 vr-ant 21 en Zondag 20 (Pinksteren 2010)
        thema: Niet alleen aan anderen, maar ook aan mij...