Kerkdiensten >  Algemeen
   

De kerk "roept" elke zondag, en soms ook in de week, de gemeente op tot samenkomen in de dienst van de Heer; dienst van de Heer; dienst van Woord en Sacrament. Voor deze samenkomsten staat de kerk uiteraard voor u open op: 

 - Zondag voor de middag:
 - Zondag na de middag:

 - Witte Donderdag (Heilig Avondmaal):
 - Goede Vrijdag:
 - Stille Zaterdag:

 - Bidstond (2e woensdag maart):
 - Dankstond (1e woensdag november):

 - Kerstnachtdienst (24 dec door IKW):
 - Eerste Kerstdag:

 - Oudejaarsdag:
 - Nieuwjaarsdag:

09.30 uur.
18.30 uur.

19.30 uur.
19.30 uur.
21.00 uur.

19.30 uur.
19.30 uur.

22.30 uur.
10.00 uur.

19.30 uur.
10.00 uur.

2010-05 Liturgiebord

Op de 1e zondag van de maand en bij een aantal bijzondere diensten is er na de morgendienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in d' Ontmoeting. Dit wordt aangegeven op de kerkbrief.
Op de 2e zondag van de maand is er voor de jongeren uit het voortgezet onderwijs tijdens de morgendienst jeugdkerk in d' Ontmoeting.
Er worden maandelijks twee gezamenlijke avonddiensten met de Hervormde Gemeente Almkerk gehouden. Deze diensten vinden in principe plaats op de tweede en de laatste zondag van de maand.
Op de laatste zondag van de maand vindt de gezamenlijke avonddienst plaats in de Hervormde kerk (aanvang 18.00 uur).
Op de tweede zondag van de maand wordt de gezamenlijke avonddienst gehouden in de oneven maanden in onze kerk (aanvang 18.30 uur) gehouden en in de even maanden in de Hervormde kerk (aanvang 18.00 uur). In de zomerschoolvakantieperiode (de maanden juli en augustus) worden alle avonddiensten gezamenlijk gehouden, hetgeen op de kerkbrief nader wordt aangegeven.
Een interkerkelijke jeugdsamenkomst wordt gehouden op de laatste zondag van de maanden september tot en met mei om 18.30 uur in onze kerk.

Wanneer u een voorbede of een dankzegging van de gemeente wenst, kunt u zich wenden tot de predikant of de wijkouderling.
De zitplaatsen zijn vrij, tenzij anders staat aangegeven.