Hoofdpagina >  Statistieken
   

In onderstaande tabel staan enkele statistische gegevens van onze gemeente:

Aantallen leden per 31-12

2017 2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Totaal aantal gemeenteleden
 - waarvan doopleden
 - waarvan belijdende leden

Het leden aantal neemt toe/af
 - erbij: geboren en ingekomen
 - eraf: overleden en vertrokken

Het aantal:
 - huwelijken kerkelijk ingezegend
 - kinderen gedoopt
 - leden belijdenissen gedaan
 - leden overleden

Het aantal kerkbezoekers:
 - in de ochtenddienst (gemiddeld)
 - in de avonddienst (gemiddeld)

914
408
506

-5
25
30


1
8
5
11


271
52

919
411
508

-12
33
45


4
4
5
10


256
65

931
418
513

-2
26
28


2
9
0
6


262
53

933
410
523

-6
42
48


3
10
6
13


296
61 

939
410
529

-5
19
24


2
6
3
8


255
35 

944
414
530

-1
31
32

 
4
9
4
11


278
47 

945
415
530

11
37
26


2
9
4
3


250
50

934
411
523

-9
19
523


2
4
5
7


254
70

 

Aantallen leden per 31-12

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Totaal aantal gemeenteleden
 - waarvan doopleden
 - waarvan belijdende leden

Het leden aantal neemt toe/af
 - erbij: geboren en ingekomen
 - eraf: overleden en vertrokken

Het aantal:
 - huwelijken kerkelijk ingezegend
 - kinderen gedoopt
 - leden belijdenissen gedaan
 - leden overleden

Het aantal kerkbezoekers:
 - in de ochtenddienst (gemiddeld)
 - in de avonddienst (gemiddeld)

943
421
522

17
41
24


3
5
5
3


272
70

926
414
512

-6
19
25


2
8
3
5


274
112

932
417
515

-1
37
38


2
12
7
7


290
125

933
424
509

-6
45
51


4
11
9
12


281
111

958
446
512

2
42
40


6
12
-
14


270
90

956
440
516

-22
20
42


5
12
2
9


300
80

 

Gezien de wijzigingen die de PKN met zich mee heeft gebracht en het feit dat het ledenadministratie systeem dat verzorgd wordt door de PKN niet optimaal functioneert, is in 2006 gebleken dat het aantal gemeenteleden niet 100% juist is. In 2006 is door het kerkelijk bureau geconcludeerd dat het aantal leden met 19 (14 doopleden en 5 belijdende leden) moet worden teruggebracht.

Statistieken

 Rekenmachine

In 2007 is in onze kerk door 9 personen belijdenis gedaan, waarvan 7 leden uit onze gemeente.
Om statistisch de cijfers te kunnen vergelijken met voorgaande jaren worden de telmomenten van het aantal kerkbezoekers op vaste zondagen in het jaar uitgevoerd. Tot en met 2007 werd dit gedaan op 4 vaste telzondagen. Met ingang van 2008 gebeurt dit op 8 zondagen.