Hoofdpagina >  Communicatie
   

Deze website is voor ons een communicatiemiddel en bedoeld om u als gemeentelid of bezoeker te informeren over de activiteiten van onze gemeente, wat de doelstellingen zijn, hoe alles organisatorisch is geregeld en wie daarbij allemaal bij betrokken zijn.  Onze gemeente maakt gebruik van diverse communicatie middelen. De belangrijkste op schrift gestelde vormen hiervan zijn de Kerkbrief, de Kerkwijzer en het Jaarboekje naast deze website.

Kerkbrief
De kerkbrief is het wekelijkse informatiebulletin en ligt bij de ingangen van de kerk voor alle bezoekers van de zondagse diensten en wordt bezorgd bij de leden die gebruik maken van de kerkradio. Alle mededelingen van de kerkenraad, de agenda van de week, de zieken die in het ziekenhuis liggen, geboorte- en overlijdens- berichten en de bloemengroet staan op de kerkbrief. Gegevens voor de kerkbrief kunnen tot donderdag 18.00 uur worden ingeleverd bij:

 - Mevr. W. Raams (403088)    email: kerkbriefalmkerk@gmail.com
 
Voor belangstellenden ligt er tevens iedere zondagmorgen bij de ingang van onze kerk ook de kerkbrief van de Hervormde Gemeente Almkerk.

Kerkwijzer
Kerkwijzer is het maandelijkse informatiebulletin, waarin wordt gepubliceerd wat er zoal in onze gemeente is gebeurd of staat te gebeuren. Het blad wordt bij de leden thuisbezorgd. U wordt vriendelijk verzocht hiervoor een bijdrage van minimaal € 20 per jaar over te maken op Bankrekening 3015.15.875 tnv Kerkwijzer. Iedereen, van klein tot groot, mag erin schrijven wat hij of zij kwijt wil, mits het iets "opbouwends" is. Inleveren bij voorkeur digitaal voor de 15e van de maand via email: kerkwijzeralmkerk@gmail.com of afgeven bij Kees Noorloos, Vlinderslag 60. De ingediende copy voor Kerkwijzer wordt maandelijks beoordeeld door de redactie, waarvan onderstaande personen deel uitmaken:

  - Mevr. Jeanet Ambachtsheer - van der Stelt
  - Mevr. Christa van As - Crielaard 
  - Mevr. Mariska van der Pijl - Sprangers
  - Dhr. Hanno van der Stelt
  - Dhr. Kees Noorloos 

Jaarboekje
Het jaarboekje is bedoeld om (nieuwe) leden snel inzicht te geven in de activiteiten van de kerk, inclusief contactgegevens van betrokkenen. Het wordt tevens op regelmatige basis opnieuw uitgegeven en verspreid aan alle leden, zodat men over actuele gegevens kan beschikken. Indien u een (nieuw) exemplaar wenst te ontvangen verzoeken wij u contact op de te nemen met u wijkouderling of wijkdiaken.  Op deze link staat ons Informatieboekje 2016 (zonder ledenlijst)

Website
In z'n algemeenheid is afgesproken, dat de privacy van gemeenteleden zoveel mogelijk moet worden gewaarborgd. 
Diverse onderwerpen die wel in de Kerkwijzer worden opgenomen zullen niet op deze website gepubliceerd worden, zoals: uit de pastorie, giften, bedankjes, felicitaties en niet kerkelijke activiteiten in een van onze gebouwen.
Verzoeken om dergelijke berichten op de website te plaatsen zullen niet gehonoreerd worden.

 

 

 
Kerbrief


kerkwijzer


Jaarboekje-Informatieboekje 2010


Website