Ambtsgroepen >  Vorming & Toerusting
   

2010-05 Lantaarntjes

Vorming & Toerusting Seizoen 2017-2018

Via onderstaande link vindt u ligt overzicht van de activiteiten in het kadervan "vorming & toerusting" voor het seizoen 2017-2018. Het is opnieuw een gezamenlijk boekje voor zowel de hervormde als de gereformeerde gemeente en daarmee een uitnodiging om vrijelijk aan elkaars activiteiten deel te nemen. Sommige activiteiten zijn voortzettingen van eerdere jaren, anderen zijn weer nieuw.

Voor wie nog twijfelt of hij/zij het komende seizoen wel mee zal doen aan één of meer activiteiten vindt in Spreuken 23:12 een sterk motief: "Heb een open oor voor onderricht, en een open geest voor kennis".

Hoewel deze spreuk staat in de context van een achterhaalde lesmethode van 'knoet en roede', is de strekking van de spreuk niet minder behartenswaardig. En de manier waarop kennis en ervaring in de verschillende programma's wordt overgedragen is een moderne manier van interactie, van open dialoog en leerzame presentaties.

Het geven en ontvangen van onderricht en het overdragen en opdoen van kennis is geen moeten maar een mogen, is geen opgave maar een vreugde. Dat geldt in het bijzonder voor onderricht en kennis op het gebied van geloofs- en levensvragen.

Ik hoop dat velen van u in de drukte van alledag toch kans zien om deel te nemen aan (één of meer van) de activiteiten, zoals vermeld in dit boekje. Wellicht raakt u gemotiveerd door vers 12 van Spreuken 23: "Heb een open oor voor onderricht, en een open geest voor kennis".

Namens de werkgroepen V&T, Roel Pierik

U kunt het programma Vorming & Toerusting hier downloaden.