Agenda >  Zingen op Paasmorgen 2018
 
 

zondag 1 april 2018

Zingen op Paasmorgen

 

Op paaszondag, 1 april, willen we als gezamenlijke kerken in Almkerk weer laten horen dat de Heer waarlijk is opgestaan.

We willen om 8.00 uur  bij de hoofdingang van Altenahove starten met onze liederen en dan op verschillende plaatsen, dit laten horen.

Neem je fiets mee, zodat we ons snel kunnenen verplaatsen.

Als je een instrument bespeelt, neem dat dan ook mee.

Om 9.00 uur is er koffie in de Hervormde kerk en daarna kan ieder in zijn eigen gemeente de dienst bezoeken.

Informatie bij Jannie van Noorloos. Tel 0183401639.