Agenda >  V&T - medische ethiek
 
 

donderdag 26 januari 2012

V & T - Medische ethiek


Op medisch gebied is er steeds meer mogelijk geworden dankzij de technische vooruitgang.

Onze kijk op ziekte en dood is daardoor wat verschoven.
Ziekten worden vaker gezien als vermijdbare levensomstandigheden die bovendien beheersbaar zijn en niet meer hoeven. Minder vaak wordt ziekte nog gezien als levenskans en opgave in het leven.
De bedoeling van ziekte raakt uit het oog en wordt gezien als iets kwaads dat moet worden bestreden.
Kwesties ontstaan rondom vragen als:
- Mag/moet alles wat ook kan in deze strijd tegen ziekte?
- Wat zijn de criteria waarop keuzes worden gemaakt als het gaat om abortus of euthenasie?
- Is het goed omdat iets mag? Is het fout omdat iets wettelijk (nog) niet mag?

Bijna dagelijks staat er in de krant wel een medisch ethisch onderwerp. Van expirimenten met embryonaal weefsel tot hulp bij zelfdoding in verband met een voltooid leven.

Het is daarom goed om na te denken en van gedachten te wisselen over deze onderwerpen om voorbereid te zijn als deze vragen zich in ons leven aandienen.

In het kader van Vorming & Toerusting is daarover een bijeenkomst op 26 januari 2012 om 20.00 uur in d'Ontmoeting.

Het gaat deze avond niet om het vinden van directe antwoorden, maar meer om naar elkaar te luisteren om tenslotte een eigen mening te vormen.

De avond wordt begeleid door Hanneke Nederveen en Roel Pierik. 

U bent van harte uitgenodigd.