Agenda >  Talentenavond
 
 

woensdag 22 februari 2017

Talentenavond

Een kerkelijke gemeenschap kan niet draaien zonder de inzet van veel vrijwilligers. Daar zijn we allemaal van overtuigd.

Gelukkig zijn er binnen onze kerk heel veel gemeenteleden actief om alle gewenste activiteiten uit te kunnen voeren. Dat kan op verschillende terreinen zijn. De een vindt besturen leuk, de ander geeft liever leiding aan een jeugdclub en weer een ander zet zich in om de kerk schoon te houden. Allemaal talenten die we hard nodig hebben en waar we graag en dankbaar gebruik van maken. Elke vrijwilliger is een belangrijk schakeltje om de kerkelijke gemeente draaiende te houden.

Toch komen we nog steeds "handjes tekort" en kunnen alle vacatures niet altijd naar wens ingevuld worden. Daardoor wordt van de degenen die al actief zijn binnen de kerk soms nog een extra stapje meer gevraagd. Dat is jammer. Daar speelt ook nog mee dat er de komende tijd ook weer vacatures bij komen, o.a. binnen de kerkenraad, het jeugdwerk en binnen verschillende ambtsgroepen. We hebben een inventarisatie gemaakt van alle taken/functies die vacant zijn of komen. Onderaan deze brief hebben wij dit overzicht opgenomen.

We willen de invulling van de vacatures graag met de gemeente bespreken. Dat is voor de kerkenraad reden geweest om op 22 februari een zogenaamde talentenavond te organiseren voor gemeenteleden. Aanvang 20.00 uur in "d'Ontmoeting". We willen dan toelichten welke functies er allemaal binnen de kerk door vrijwilligers worden uitgevoerd en wat ze inhouden en waar aanvulling gewenst is. Vervolgens zouden wij dan graag met u kijken welke talenten u heeft en waarvoor u die eventueel wil en kan inzetten voor onze kerk. Op die manier kunnen we samen onze verantwoordelijkheid dragen.

De kerk is van de Heer. We mogen onder Zijn leiding en in Zijn kracht ons werk doen. Zonder Hem kunnen we niet en zonder ons wil Hij niet.

De kerkenraad nodigt u graag uit voor deze bijeenkomst en hoopt dat u bereid bent om de avond te bezoeken. Uiteraard is het bijwonen van deze avond geheel vrijblijvend.

Met vriendelijke groeten,

namens de kerkenraad,
Kees Noorloos, voorzitter
Peter Kant, scriba

Ambtsdragers
Jeugdouderling
Voorzitter ambtsgroep Missie en Diaconaat
Penningmeester ambtsgroep Missie en Diaconaat
Kerkrentmeester
Wijkouderlingen
Scriba

Ambtsgroep Beheer en Financiën
Voorzitter activiteitencommissie
Boekhouder / penningmeester
Extra lid ambtsgroep
2 kosters
2 leden activiteitencommissie
1 lid kopieerteam

Ambtsgroep Eredienst
1 lid beamerteam

Ambtsgroep Kerk en Jeugd
Voorzitter club
Clubleiding
Leiding jeugdkerk
Leiding kindernevendienst

Ambtsgroep Pastoraat
4 wijkmedewerkers