Agenda >  Startzondag 2013
 
 

zondag 22 september 2013

Startzondag 2013


In navolging van het boek "Mijn droom voor ons land, inspiratie voor de Koning" dat onze nieuwe Koning van de inwoners van ons land heeft ontvangen, heeft de startzondagcommissie het idee opgevat de gemeenteleden van onze kerk te vragen/uit te nodigen om hun ""droom voor onze kerk, inspiratie voor de gemeente" in te sturen aan de startzondagcommissie, natuurlijk kan het jaarthema "met hart en ziel geloven"hierin verwerkt worden..

Deze "droom" kan o.a. creatief worden uitgewerkt door middel van een tekst en/of een schilderij/tekening.

Alle gemeenteleden worden verzocht hieraan mee te doen; jong en oud.

U/jij kan je idee/uitwerking insturen of brengen bij een van de onderstaande leden van de startzondagcommissie vóór woensdag 18 september a.s.

De ideeën zullen worden voorgedragen/getoond op de startzondag, na de dienst.

Wij hopen op veel dromen!

Op de startzondag willen we net als vorig jaar vroeg beginnen en met elkaar ontbijten. U bent daarvoor van harte uitgenodigd, het ontbijt start om 8.30 uur!

Na de dienst willen we met een kort programma vervolgen, waarbij er direct na de dienst een foto gemaakt zal worden van alle aanwezige gemeenteleden.

Zo rond de klok van 12.30 uur zullen we de ochtend afsluiten.

Voor het ontbijt is het handig als we ongeveer weten met hoeveel mensen we zijn.
Dus graag  dit formulier  invullen en inleveren bij de ingang of een mail sturen of bellen (mail adriaanraams@hetnet.nl of advanbaast@ziggo.nl en anders even bellen met 403088 of 402894).

De startzondagcommissie; ds. Saskia van Meggelen, Ad van Baast en Adriaan   Raams