Agenda >  Schoonmaakdag 2014
 
 

zaterdag 24 mei 2014

Schoonmaakdag

Schoonmaakdag kerk en Ontmoeting.
Voor wie dit fenomeen niet kennen: de kerk en de Ontmoeting worden wekelijks schoon gehouden door een team van vrijwilligers. Maar één keer per jaar, in het voorjaar, doen we dat als een jaarlijks terugkerend evenement met z'n allen.
Dit jaar zal dat zijn op zaterdag 24 mei.
Alle werkzaamheden voor die dag worden tevoren nauwkeurig omschreven en er zullen teams worden ingedeeld om alles netjes schoon te maken. Daarbij moet de zaak natuurlijk in de eerste plaats wel veilig gehouden worden. Er moet b.v. ook op ladders gewerkt worden en dat is voor de meesten van ons geen dagelijkse kost.
Net als andere jaren doen we het werk in één ochtend, vanaf 09.00 uur, met een grote groep vrijwilligers en maken er een gezellige boel van. Hoe gezellig? Vraag maar eens aan de mensen die eerder hebben meegedaan, dan wilt u vast zelf ook mee doen!
Opgeven kan bij Ad van Andel, tel. 401003 of andelaj@planet.nl.
We hopen natuurlijk op een echt grote groep vrijwilligers. Er is werk voor zo'n 40 mannen en vrouwen. Jong en oud kan meedoen, getuige de foto's van vorig jaar die deze oproep vergezellen.
Denk nou niet: er zijn mensen genoeg dus ik hoef mij niet op te geven. Als iedereen dat denkt staan we alleen!
U kunt niet op zaterdag? Geen nood. Verschillende taken en voorbereidende werkzaamheden, zoals b.v. ragebollen van de kerkzaal en het schoonmaken van de lampen kun je beter gedaan hebben voordat er gezeemd en gestoft wordt. Die taken plannen we daarom op vrijdagavond. Vanaf 18.30 uur hebben we dus ook op vrijdag 23 mei al een clubje mensen nodig. Enne, zonder te willen discrimineren: voor de vrijdag taken zijn de mannen meer geschikt dan de dames!
U heeft zich vergeten op te geven? Dat is jammer, dat maakt het indelen van de taken wat lastiger, maar er zijn vast mogelijkheden de handjes te laten wapperen. Kom dus vrijdagavond 23 mei of zaterdag 24 mei toch gewoon naar d'Ontmoeting en breng stoffer, zeem, emmer en heel veel goede zin mee!