Agenda >  KSG
 
 

zondag 9 oktober 2011

Kerk-School-Gezinsdienst

Maandag 26 september beginnen wij met het Kerk-School-Gezin project 2011. Het thema van dit project is de "Dappere vrouwen" De komende weken zullen we hier op school druk mee bezig zijn. Er zal worden gezongen, gelezen, verteld, gespeeld en creatief gewerkt worden. Op zondag 9 oktober a.s. zullen we het project afsluiten met een gezamenlijke kerkdienst.

Deze dienst zal worden gehouden in de Gereformeerde kerk  op 9 oktober  en begint om 15.00 uur.  De dienst zal worden geleid door Ds. S. van Meggelen. U bent allen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Tevens is er gelegenheid om de "creatieve verwerking" van de verschillende groepen te bekijken. Wij maken u erop attent dat er tijdens de dienst kinderoppas is voor de allerkleinsten.

De collecte tijdens deze dienst is bestemd voor stichting YaYasan Sinaar Pelangi (=Uitstraling van de regenboog) in Indonesië. Deze stichting zet zich in voor lichamelijk gehandicapte kinderen en helpt hen zowel medisch als educatief. Kinderen met een handicap worden in Indonesië niet als volwaardig mens geaccepteerd. Het doel van deze stichting is om elk kind uit hun isolement te halen en de samenleving te laten zien dat ze heel wat kunnen betekenen. Voor meer informatie over deze stichting kunt u kijken op: www.sinarpelangi.or.id.com .

Er wordt deze weken op school aandacht besteed aan het project "Dappere vrouwen". De kinderen krijgen de te behandelen Bijbelverhalen in een boekje mee naar huis.

LEESROOSTER

1.   Sara - Genesis 17 t/m 20, Hebreeën  11
2.   Sifra en Pua - Exodus 1
3.   Rachab - Jozua 2
4.   Ruth - Ruth
5.   Hanna - 1 Samuel 1
6.   Ester - Ester
7.   Maria - Lucas 1 en 2, Johannes 19
8.   Marta en Maria Lucas 10; Johannes 11
9.   Kanaänitische vrouw - Matteüs 15: 21-28
10. Vrouwen rond het kruis en het graf van Jezus - Lijdens- en Paasevangelie

Wij hopen op een fijn en gezegend project. Graag zien wij U bij de Kerk-School-Gezinsdienst op 9 oktober a.s.!!

Met vriendelijke groeten, Commissie Kerk-School-Gezin, CNS d'Uylenborch.