Agenda >  Kerkvisitatie
 
 

dinsdag 16 februari 2016

Kerkvisitatie

Het is gebruikelijk dat elke gemeente eens in de vier jaar "gevisiteerd" wordt.

Een visitatie is een pastoraal bezoek vanuit PKN, met als doel te informeren naar het geestelijke leven van de gemeente en indien mogelijk mee te denken, te stimuleren en te bemoedigen.

Gemeenteleden kunnen de kerkvisitatoren spreken en hen situaties van algemeen belang onder de aandacht brengen en hun inbreng leveren, tussen 19.00 -19.30 uur (in d' Ontmoeting).

De kerkenraad moedigt U aan hiervan gebruik te maken.