Agenda >  Jeugdkerk
 
 

zondag 15 april 2012

Jeugdkerk


Thema: de Hof van Eden.

Aanleiding voor dit thema: Gemeente Woudrichem is voornemens een wandelpad aan te leggen door de griend van Bellemakers, (nabij de Doornse molen) als onderdeel van een wandelpad rondje Almkerk.
Dat pad zal eindigen bij Job Verschoor aan de Woudrichemseweg. De griend is een prachtig biotoop waar ook een slang verwacht kan worden. In de jeugdkerk van november keken we naar de grote lijn: slang, kennis van goed en kwaad, psalm 25: maak mij Heer uw wegen bekend, leer mij uw paden te gaan; dan de Bergrede: verzamel voor jezelf geen schatten op aarde etc.
We eindigden met de opdracht: Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Op 15 april denken we na over kennis van goed en kwaad. Heel actueel is het verdwijnen van hele bijenvolken.

We gaan een bezoek brengen aan het biotoop van de slang, de griend van Bellemakers. 

Johan Koekkoek 

------------------------------------------------------

Jeugdkerk 13 november 2011

Thema: de Hof van Eden.
Aanleiding voor dit thema: Gemeente Woudrichem legt een wandelpad aan in de griend van Bellemakers (nabij de Doornse molen). Het vormt een onderdeel van rondje Almkerk. De griend is een prachtig biotoop waar ook een slang verwacht kan worden.
In de jeugdkerk van 13 november kijken we naar de grote lijn: slang, kennis van goed en kwaad, psalm 25: Maak mij Heer uw wegen bekend, leer mij uw paden te gaan, dan de Bergrede: Verzamel voor  jezelf geen schatten op aarde etc. We eindigen met de opdracht: Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.

In april willen we een bezoek brengen aan het biotoop van de slang en in mei kunnen we naar het kringloopcentrum alwaar een zending voorbereid wordt voor het armste deel van Oost-Europa. 

Johan Koekkoek 

(Noteer vast in je agenda de volgende data voor de jeugdkerk: 13 november 2011, 15 april en 13 mei 2012)

-------------------------------------------------------

Een korte terugblik op de jeugdkerk bijeenkomsten van dit jaar.

Tijdens de jeugdkerk van 3 april hebben we met elkaar afgesproken dat we in september naar onze zaaiwerk bij de Doornse molen zouden gaan kijken. Hierbij dus de uitnodiging. Voor degenen die dit jaar voor het eerst naar de jeugdkerk komen een korte uitleg over het thema waarin het zaaien aan de orde komt.

De Regenboog deel 1:   Symbool van vertrouwen. Het overleven van Noach met zijn gezin en diersoorten van de zondvloed (november 2010).

De Regenboog deel 2:   De opdracht. De zaaier ging uit om te zaaien (3 april 2011)

De Regenboog deel 3:   De oogst (25 september 2011)

We starten weer in de Ontmoeting met de liturgie zoals we dat gewend zijn. Als verwerking fietsen we naar de Doornse molen alwaar de heer Wim Straver zal vertellen over de bietenoogst en de heer Dirk Ewijk over de solabiorand. So = soorten, La = landbouw of landschap, rand = 18 meter breed. Mijn taak is het om enkele soorten in de natuurstrook te benoemen en daar wat van vertellen.

Het verslag met foto's van de jeugdkerk van 3 april met het thema Regenboog 2, staat nu op onze website onder het kopje "Jeugdkerk". Je vindt de "Jeugdkerk" in het menu onder "Ambtsgroepen" -> "Kerk & Jeugd" -> "Jeugdkerk".  

Klik op deze link om direct naar de foto's te gaan.

Klik op deze link om om de liturgie met overdenking nog eens in te zien.

In de dienst hebben we het gehad over twee Bijbelgedeelten vanuit Leviticus het sabbatsjaar, met rust voor mens, dier en land en vanuit Marcus over de Zaaier. Bij de verwerking zijn we naar de akker van Dirk Ewijk gegaan bij de Doornse molen. 


Het had 's nachts geregend. 
 Op de foto's blijken aardige actiemomenten vastgelegd te zijn.

Na afloop had iedereen een deel van het zaad over gehouden om dat aan z'n naaste te geven. De boodschap kan zo ook letterlijk uitgedragen worden.

 

Johan Koekkoek