Agenda >  Gemeentevergadering
 
 

maandag 22 mei 2017

Gemeentevergadering

Op maandagavond 22 mei a.s. om 19.30 uur, hopen wij onze jaarlijkse gemeente- vergadering te houden in d' Ontmoeting.
Als kerkenraad willen wij u dan graag informeren en met u van gedachten wisselen over allerlei onderwerpen waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest, c.q. welke activiteiten er voor 2017-2018 op het programma staan.

Tijdens deze bijeenkomst wordt het jaarverslag van de kerkenraad over 2016 toegelicht waarin tevens alle financiële jaarverslagen van de kerk en de diaconie zijn opgenomen. U krijgt natuurlijk de gelegenheid om hierover vragen te stellen en ook over andere zaken die u bezighouden. Dit alles hopen we voor de pauze af te kunnen ronden.

Na de pauze is het onderwerp 500 jaar Reformatie. In het Lutherjaar 2017 is hiervoor veel aandacht. Deze avond gaan we in op dit thema aan de hand van verschillende werkvormen.

Vanaf zondag 7 mei a.s. liggen voor belangstellende gemeenteleden in d' Ontmoeting ter medeneming, maar u kunt zo ook hieronder downloaden:

- Uitnodiging en Agenda
- Concept Notulen 2016-05-30
- Jaarverslag 2016
- Eindverslag Verbouwing
- Financieel Jaarverslag Kerk 2016 en begroting 2017
- Financieel Jaarverslag Missie en Diaconaat 2016 en begroting 2017
- Financieel Jaarverslag IKW 2016
- Financieel Jaarverslag Jeugdcentrale 2016

De voorlopige agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1.         Welkom en opening door de voorzitter.
2.         Kort meditatief moment door ds. Ridder.
3.         Vaststelling agenda.
4.         Vaststelling notulen van de vorige gemeentevergadering.
5.         Jaarverslag 2016.
6.         Een korte terug- en vooruitblik door de voorzitter.
7.         Gelegenheid tot het stellen van vragen.
8.         Pauze.
9.         Thema: 500 jaar Reformatie.
10.       Rondvraag.
11.       Sluiting.

Na de sluiting is er gelegenheid voor een informeel samenzijn.

 

Wij hopen dat vele leden van onze gemeente deze avond zullen bijwonen!