Agenda >  Gemeente avond
 
 

donderdag 25 april 2013

Gemeenteavond


Afgelopen november hebben we een tweetal gemeenteavonden gehouden over (het zegenen) van homoseksuele en lesbische relaties. Als vervolg hierop volgen er in april nog twee avonden, waarvan de eerste inmiddels is gehouden (11 april).
Voor de tweede avond zijn we gaan zoeken naar mensen die in hun eigen gezin te maken hebben met het onderwerp homoseksualiteit. Wij vinden het fijn dat we een echtpaar bereid hebben gevonden om over dit onderwerp te praten. Zij komen van buiten Almkerk en zijn geen lid van onze gemeente, maar wel goed van onze plaatselijke situatie op de hoogte. Ze willen ons deze avond meenemen in hun verhaal.
Deze avond zal plaatsvinden op donderdag 25 april, om 20.00 uur in d'Ontmoeting. Ook hier bent u weer van harte welkom. Vanwege het vertrouwelijke en persoonlijke karakter van deze tweede avond, vragen we u wel of u zich van tevoren wilt aanmelden bij de scriba, Adriaan Raams (tel: 403088, e-mail: adriaanraams@hetnet.nl).