Agenda >  Aktie Kerkbalans 2016
 
 

zaterdag 16 januari 2016

Aktie Kerkbalans 2016

Vanaf 16 januari (of misschien iets eerder) wordt in onze kerk weer de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden.
De z.g. Kerkbalanslopers komen in de loop van de week bij u langs om de informatie en toezeggingsbrief te bezorgen en enkele dagen later weer op te halen.
Het is niet zeker dat dezelfde loper bij u aan de deur komt als vorig jaar, want er zijn meer lopers en daardoor zijn de wijken ietsje anders ingedeeld.
Maar, het zijn allemaal vrijwilligers van uw gemeente die zich inzetten om deze actie weer tot een succes te maken.
Eerder al werd het belang van uw toezegging onderstreept, maar ik wil dat graag herhalen:
De jaarlijkse actie Kerkbalans is uitsluitend voor de eigen gemeente en de bijbehorende toezeggingen hebben tot doel voor de kerkenraad om te kunnen beoordelen of alles, wat in de begroting staat, kan worden uitgevoerd. Niet meer, niet minder.
Het resultaat is dus een handvat voor de kerkenraad over het te voeren beleid.
Doet u mee??
Alvast hartelijk dank.

 

Uw gift en de fiscus.
De Nederlandse overheid stimuleert ondersteuning van goede doelen. Om die reden is er een aftrekmogelijkheid van giften aan doelen die een z.g. ANBI status hebben. Onze kerk heeft die status en dus zijn giften aan de kerk aftrekbaar van uw inkomen.

Een van de mogelijkheden uw giftaftrek te optimaliseren is de periodieke gift. Sommige gemeenteleden hebben de weg daarheen gevonden. U nog niet? Hier en hier vindt u meer informatie. Neem gerust contact op als u meer wilt weten of gebruik van de mogelijkheden wilt maken.