Agenda >  Actie voor Voedselbank
 
 

vrijdag 8 december 2017

Actie voor Voedselbank


Op vrijdag 8 december van 08.00-21.00 uur en zaterdag 9 december van 08.00-19.00 uur kunt u bij Albert Heijn in Almkerk weer boodschappen doen voor voedselbank Altena in Sleeuwijk.

In het land van Altena ontvangen veel gezinnen elke week een voedselpakket van de voedselbank. 

Om de voedselbank te steunen willen wij als diaconieën van de Herv. Gemeente, de Geref. Kerk vrijgemaakt en de Geref. Kerk van Almkerk met uw hulp voedselpakketten inzamelen. In plaats van een collecte of een financiële  bijdragen verleent u dus nu daadwerkelijke hulp!

Leden van de 3 diaconieën van deze kerken zullen aanwezig zijn. Zij zullen u een lijst met producten aanbieden die gekocht kunnen worden.

Bij de uitgang kunt u de producten weer inleveren, die dan door de diakenen weer doorgegeven worden aan de voedselbank.

We hopen op een geslaagde actie met een mooie opbrengst. Doet u ook mee?

Hartelijk bedankt namens de diaconieën van de Herv. Gemeente, de Geref. Kerk vrijgemaakt en de Geref. Kerk.

Voedselbank